Prezentare

j
CNRED a fost creat în baza H.G. nr. 49/1999 și funcționează ca direcţie în cadrul Ministerului Educaţiei, având ca principale atribuții

Proiecte

Învățământul preuniversitar este parte integrantă a învățământului național constituit ca sistem, reunind unitățile de învățământ de stat

Sistemul de educație din România

Învățământul preuniversitar este parte integrantă a învățământului național constituit ca sistem, reunind unitățile de învățământ de stat

Informații pentru cetățeni Ucraineni

Ministerul Educației te informează cu privire la măsurile de sprijin educațional acordate cetățenilor (elevi, studenți, doctoranzi) afectați

Informarea corectă – cheia recunoaşterii studiilor

Informarea corectă – cheia

recunoaşterii studiilor

Servicii

Cetățeni români

Cetăţeni UE, membri de familie, protecţie internațională

Cetățeni din state terțe

Proceduri pentru străinătate

Verificare stadiu dosar

Noutăţi

CNRED continuă seria sesiunilor regionale

CNRED a participat la Prima Sesiune

Recunoașterea internațională a CNRED